Usługi

Biuro księgowe Piaseczno proponuje szeroki zakres usług, pozwalający zwolnić Państwa z konieczności budowania działu finansowo-księgowego w ramach struktury prowadzonej działalności, czy też z konieczności samodzielnego zajmowania się prowadzeniem ewidencji.

Świadczone przez nas usługi koncentrują się wokół trzech głównych obszarów:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek oraz osób fizycznych:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • Prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych i KPiR
 • Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich urzędów
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych (m.in. czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń)
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych
 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych

Prowadzenie ewidencji od przychodów ewidencjonowanych:

 • Rozliczenie roczne osób fizycznych
 • Sporządzanie wszelkiego typu sprawozdań i raportów finansowych, zarządczych zgodnie z oczekiwaniami Klientów
 • Prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji głównego księgowego firmy
 • Doradztwo podatkowe
 • Weryfikacja ksiąg
 • Rozliczanie projektów unijnych
 • Rejestracja spółek i działalności gospodarczych
 • Zwrot podatku VAT za materiały budowlane
 • Pomoc w uzyskaniu leasingu, kredytu na atrakcyjnych warunkach, przygotowanie dokumentacji
 • Pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą

Kontakt

Kancelaria Księgowa Krystosiak & Krystosiak S.C.
Grochowskiego 7 lok. 4
05-500 Piaseczno
Polska