Katarzyna Krystosiak

Absolwentka Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich Akademii Leona Koźmińskiego na wydziale Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ukończyła Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych, kurs Samodzielnego Księgowego, Głównego Księgowego oraz kurs przygotowujący do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg w Stowarzyszeniu Księgowych. Od najmłodszych lat wiązała swoją karierę z rachunkowością, rozpoczynając w 2004 r staż w biurze rachunkowym. Przez kolejne lata zajmowała się księgowością i finansami w firmach o różnych rozmiarach i profilach działalności. W ostatnim czasie, przed założeniem Kancelarii, zarządzała działem księgowym w dużej spółce produkcyjnej z kapitałem niemieckim.

Katarzyna Krysotiak właściciel biura księgowego w Piasecznie
Anna Wójcik księgowa z Piaseczna

Anna Wójcik

W Kancelarii od początku jej istnienia. W 2015 roku ukończyła kurs Specjalisty ds. Płac dla zaawansowanych w Stowarzyszeniu Księgowych i uzyskała zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowego – płacowego. Posiada Certyfikat Ministra Finansów RP. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz menedżerskich studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW. W ramach swojej kariery zawodowej zajmowała się doradzaniem z zakresu kadr i płac w spółkach zatrudniających ponad 1000 osób, m.in. w Poczta Polska.

Ilona Jagiełło

 Księgowa. W Kancelarii odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym rozliczaniem działalności gospodarczych, osób fizycznych i spółek osobowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

 

Ilona Jagieło | Biuro rachunkowe w Piasecznie
Karina Herynowska specjalista finansowy w biurze księgowym w Piasecznie

Karina Herynowska

Specjalista ds. Finansowych. – odpowiada i nadzoruje sprawy finansowo – administracyjne jednego z klientów Kancelarii. Odpowiada za sprawy finansowe, windykacyjne i komunikację z dostawcami usług. 

Małgorzata Nowicka- Kołaczyk

Odpowiedzialna za rachunkowość kosztową jednego z klientów Kancelarii.

Agnieszka Ślusarczyk

Samodzielna Księgowa. W Kancelarii odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym rozliczaniem spółek kapitałowych. Posiada Certyfikat Ministra Finansów RP. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości oraz studiów inżynierskich Politechniki Warszawskiej na wydziale mechaniki i budowy maszyn. Ukończyła kurs Głównego Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych. Przed pracą w Kancelarii, pracowała jako Główna Księgowa w spółce z o.o.

Karolina Tatar

Samodzielna Księgowa. W Kancelarii odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym rozliczaniem spółek kapitałowych. Posiada Certyfikat Ministra Finansów RP. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Podatków Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale Administracji. Ukończyła kurs Samodzielnego Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych. Dwuletnie praktyki w KPMG wprowadziły Karolinę w świat podatkowo – księgowy. W ostatnim czasie, pracowała w księgowości jednej z warszawskich spółek akcyjnych.